Stan spraw na dzie? 30. 04. 2018 r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

367

76

110

95

15

-

333

Wydzia? II

446

132

132

103

29

12

446

Wydzia? III

193

36

77

60

17

-

152

RAZEM

1006

244

319

258

61

12

931
autor artykułu: Marzanna Lech
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2018-05-10 14:25:16
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 359
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100836

Historia zmian artykułu