Stan spraw na dzie? 31.01 .2006r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

241

99

61

41

20

-

279

Wydzia? II

168

121

112

76

36

-

177

Wydzia? III

105

33

54

41

13

1

84

RAZEM

514

253

227

158

69

1

540

autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2006-02-07 11:15:33
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 7968
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101358

Historia zmian artykułu