Stan spraw na dzie? 28.02 .2006r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

279

68

58

32

26

-

289

Wydzia? II

177

93

104

77

27

-

166

Wydzia? III

84

32

53

34

19

-

63

RAZEM

540

193

215

143

72

-

518

autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2006-03-10 13:31:21
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 7793
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101402

Historia zmian artykułu