Stan spraw na dzie? 31.03 .2006r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

289

83

79

43

36

-

293

Wydzia? II

166

119

116

75

41

-

169

Wydzia? III

63

69

45

40

5

-

87

RAZEM

518

271

240

158

82

-

549

autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2006-04-11 07:40:51
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 7891
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101355

Historia zmian artykułu