Stan spraw na dzie? 30.04 .2006r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

293

55

85

32

53

-

263

Wydzia? II

169

86

82

58

24

-

173

Wydzia? III

87

38

39

25

14

-

86

RAZEM

549

179

206

115

91

-

522autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2006-05-09 11:46:16
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 7987
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102564

Historia zmian artykułu