Stan spraw na dzie? 31.05.2006r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

263

57

93

29

64

-

227

Wydzia? II

173

98

97

64

33

-

174

Wydzia? III

86

59

60

43

17

-

85

RAZEM

522

214

250

136

114

-

486
autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2006-06-09 12:29:05
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 7461
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101217

Historia zmian artykułu