Stan spraw na dzie? 30.06.2006r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

227

55

71

46

25

-

211

Wydzia? II

174

96

95

69

26

-

175

Wydzia? III

85

50

41

32

9

1

94

RAZEM

486

201

207

147

60

1

480


autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2006-07-10 10:53:53
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 7908
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100837

Historia zmian artykułu