Stan spraw na dzie? 30.09.2006r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

321

56

66

36

30

-

311

Wydzia? II

312

97

139

68

71

-

270

Wydzia? III

190

49

75

37

38

-

164

RAZEM

823

202

280

141

139

-

745autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Zbigniew Nied?wied?
ostatnia aktualizacja: 2006-10-10 15:23:36
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 7172
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2102537

Historia zmian artykułu