Stan spraw na dzie? 31.10.2006r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

311

48

84

56

28

-

275

Wydzia? II

270

86

129

99

30

-

227

Wydzia? III

164

65

66

48

18

-

163

RAZEM

745

199

279

203

76

-

665


autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2006-11-07 12:33:15
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 7488
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101212

Historia zmian artykułu