Stan spraw na dzie? 30.11.2006r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

275

53

87

62

25

-

241

Wydzia? II

227

89

99

70

29

-

217

Wydzia? III

163

62

98

36

62

-

127

RAZEM

665

204

284

168

116

-

585
autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2006-12-08 11:41:42
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 7264
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2101186

Historia zmian artykułu