Stan spraw na dzie? 31.12.2006r. przedstawia si? nast?puj?co:

Rodzaj spraw

Pozosta?o
z poprzedniego
okresu

Wp?yn??o

Za?atwiono

Pozosta?o
na nast?pny
okres

??cznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogó?em

z tego
wyrokiem

Wydzia? I

241

122

101

71

30

-

262

Wydzia? II

217

96

101

72

29

-

212

Wydzia? III

127

67

74

50

24

-

120

RAZEM

585

285

276

193

83

-

594
autor artykułu: Marzanna Chyli?ska
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2007-01-08 11:42:20
ilość wersji: 1
Ilość wyświetleń artykułu: 7122
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 2100792

Historia zmian artykułu